1177

1177 Vårdguiden är en webb- och telefontjänst med information, råd och tjänster inom vård och omsorg. Webbplatsen drivs av Inera AB, ett bolag som ägs gemensamt av SKR, företag, regioner och kommuner.

Den 10 december 2019 började 1177.se kräva att patienter loggar in med BankID eller Freja eID.

En undersökning från 2021 visade att mer än 8 av 10 svenskar har besökt webbplatsen 1177 och loggat in på den. Bland pensionärerna är användningen lägre, drygt 6 av 10 pensionärer har någonsin besökt hemsidan och loggat in.

Vad är egentligen 1177 Vårdguiden?

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom vård och omsorg. De erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. 1177 finns tillgängliga på webben och per telefon och har öppet 24 timmar om dygnet.

Webbadressen är 1177.se och telefonnummer 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Vårdguiden drivs av Inera , på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner som tillsammans arbetar för bättre hälsa.

1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt, var du än befinner dig i landet. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt vårdbehov, ger dig råd och vägleder dig till lämplig vårdmottagning vid behov.

Sjuksköterskorna svarar på cirka 5 miljoner samtal per år.

Varje region bedriver sin egen sjukvårdskonsultverksamhet. Tillsammans ingår de alla i ett nationellt nätverk och följer gemensamma riktlinjer.

1177 Vårdguiden på webben

På 1177.se, samlas kunskap och tjänster inom vård och omsorg från Sveriges alla regioner. Du kan läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. Här kan du även hitta vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården.

Webbplatsen erbjuder både kvalitetssäkrad och användarvänlig information samt tjänster som underlättar den egna och anhörigas kontakter med vården. 1177 Vårdguiden vill främja hälsan, öka allmänhetens kunskap och stärka patientens ställning. Vård- och apotekspersonal, skolor, media och bibliotek har också nytta av webbplatsen i sitt arbete.

1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor och du kan därför få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i din egen region. Du kan även välja en annan region och ta del av erbjudandet där.

Logga in på 1177

Hur vårdgivare ses på 1177 Vårdguiden

På Inera.se finns information om hur vårdgivare kan ses med mottagning på 1177 Vårdguiden. Det finns även manualer och instruktioner för hur man anger kontaktinformation för att vara sökbar och visas korrekt.

Personliga e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Logga in för att hålla kontakt med vården och läsa personuppgifter om din vård på ett säkert sätt. Du kan till exempel boka tid, förnya ett recept och se information om ditt högkostnadsskydd för receptbelagda läkemedel.

Vad du kan göra och vilken information du kan läsa beror på vilken region du bor i, var du har fått vård och vilka verksamheter du vill kontakta.

E-tjänster inom tandvård

I vissa regioner kan du även använda e-tjänster för att boka/avboka eller ändra tid inom tandvården. På Folktandvårdens hemsida finns länkar till tandläkarmottagningarna och e-tjänsterna.

1177 Vårdguiden som app

Appen består av en genväg till 1177.se, en knapp för att ringa telefonnummer 1177 och en genväg för att logga in och använda e-tjänsterna på 1177.se.

För att kunna logga in på 1177.se genom appen behöver du använda ett mobilt bank-ID.

Du kan även lägga till sidor från 1177.se som du snabbt vill komma åt som favoriter, skapa genvägar till mottagningar du besöker ofta eller till e-tjänster som du använder ofta.

Appen utvecklas ständigt.

Du kan ladda ner appen där appar finns tillgängliga.

1177 Vårdguiden samarbetar med Folkhälsomyndigheten kring hälsoanalyser

För att kunna förutsäga och hantera till exempel en influensaepidemi på bästa sätt behöver sjukvården snabbt få signaler om hur stor spridningen är och hur snabbt smittan sprider sig. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att övervaka hälsoläget i Sverige.

De analyserar data från besök i vården men får även tillgång till avidentifierad information från 1177 Vårdguiden.

Genom att komplettera sin bevakning med analyser av samtal till 1177 Vårdguiden och besökta sidor på 1177.se får Folkhälsomyndigheten viktig information om symtom som kan kopplas till epidemin och man kan se var i landet smittan finns.

Analyserna bygger på avidentifierade sökdata och statistik från 1177.se och 1177 Vårdguiden per telefon. Individer kan inte identifieras i informationen.

2,7 miljoner läckta telefonsamtal

Under 2019 rapporterade Computer Sweden att alla 2,7 miljoner inspelade telefonsamtal som gjorts till 1177 sedan 2013, och som tagits emot av vårdgivaren Medicall i Thailand (en underleverantör till Medhelp ), hade varit tillgängliga som ljudfiler på en oskyddad webbserver och utan lösenordsskydd.

Totalt fanns det 170 000 timmar av registrerat material med känslig information om sjukdomar, besvär, symtom, mediciner och tidigare behandlingar som mellan 2013 och 2019 var helt oskyddade. 55 samtal ska ha laddats ner, från sju olika IP-adresser.

Teknisk infrastruktur inom vården

Inera AB arbetar även med samordning i frågor som rör teknisk infrastruktur inom hälso- och sjukvård. Det här är ett jobb som tidigare ingick i företaget Carelink AB.

Hösten 2006 etablerade Sveriges Kommuner och Landsting en ny kundorganisation för upphandling av IT och tjänster, varvid förutsättningarna för Carelink förändrades markant. Detta ledde till att VD avgick våren 2007 och ett behov som Carelinks styrelse offentliggjorde att se över organisationen och ägarstrukturen.

Senaste inläggen