HomeBloggVad är en indexfond och hur fungerar det?

Vad är en indexfond och hur fungerar det?

En indexfond, även känd som en börshandlad fond (eller ETF), som spårar ett visst index äger aktier i de proportioner som anges av indexet.

I verkligheten innebär detta att en indexfond som följer OMXS30 har olika grader av exponering mot de 30 största företagen på Stockholmsbörsen, som visas i tabellen nedan.

Kolumnen ”Indexvikt” representerar procentandelen av indexfondens värde som utgörs av en viss aktie och verksamhet.

Atlas Copcos vikt var 7,93 procent i maj 2021, vilket innebär att om du köper andelar för 100 kronor i en indexfond som följer OMXS30, kommer fonden att förvärva Atlas Copco A för 7,93 kronor.

Ericsson till exempel för 6,54 kr.

Om du fortsätter läsa så går vi mer ingående igenom hur ett index skapas och underhålls.

Jämfört med aktivt förvaltade fonder på samma marknad med samma mål, påstås indexfonder ge bred marknadsexponering, minimala förvaltningskostnader och låg risk.

Det stämmer för det mesta!

Kostnadsbilden för en indexfond är ofta gynnsam, till följd av hur den hanteras.

Eftersom inga aktiva försök att maximera vinsten görs är risken sannolikt också minimal.

Annars är det viktigt att komma ihåg att en indexfond inte nödvändigtvis är bättre än det index den följer.

Index kan vara breda, såsom globala index med hundratals komponentaktier, eller så kan de vara smala, såsom OMXS30 som diskuterats ovan, och endast omfatta ett fåtal företag.

Det finns rena specialiserade index och fonder som spårar betydande försäkringsverksamheter i till exempel USA.

Var kan vi hitta indexfonder att investera i?

Även om utbudet skiljer sig, tillhandahåller alla fondmäklare indexfonder på något sätt.

Majoriteten av privatpersoner bör begära pengar via Avanza eller Nordnet, de två största återförsäljarna på den svenska marknaden.

Många banker hänvisar till sina indexfonder som ”nära index”, vilket är OK; vi kommer att förklara varför det ordet används och vad det betyder lite senare.

Vad är egentligen ett index?

Ett index är en samling av olika företags aktier som kombineras enligt specificerade principer för att ge ett värde som representerar hela marknaden.

När vi beskriver värdet av ett index, påpekar vi ofta att indexet är i…

Index utformades för att göra det möjligt för investerare att undersöka marknaden som helhet snarare än enskilda aktier, och detta är fortfarande en av de viktigaste egenskaperna hos många index idag.

Index används också för att bedöma resultatet för aktivt förvaltade fonder.

Detta uppnås genom att kräva att varje fond tillhandahåller ett jämförelseindex – det index som det kommer att mätas mot – och gör det enkelt att bedöma hur en fond presterar över tid i jämförelse med dess index.

Dow Jones var först med att släppa indexet.

Enligt många publicerade Charles Dow det första exemplet på ett index den 3 juli 1884.

Dow Jones Transportation Index, som bestod av 11 företag, var namnet på indexet.

Målet är att göra det möjligt att följa utvecklingen av transportbranschen på den amerikanska börsen.

Innehaven i index ändras regelbundet, vanligtvis vid årsskiftet, för att hålla dem relevanta över tiden.

OMXS30-indexet ändras när ett företag går in – och sedan lämnar – topp 30-listan över de största företagen på Stockholmsbörsen.

Då blir det en lista som liknar den vi såg tidigare, men med uppdaterade vikter för varje aktie och företag.

Indexfonder, som gjorde det möjligt för investerare att investera enligt ett index, debuterade inte förrän på 1970-talet och har successivt vuxit i popularitet, vilket resulterat i skapandet av ett antal nya index.

Följande är några exempel på välkända index

När vi säger att aktiemarknaden rör sig uppåt eller nedåt i Sverige nämner vi ofta OMXS30 som huvudindex.

En fråga med det indexet, särskilt när man jämför det med resultatet för olika fonder, är att det bara tar hänsyn till prisrörelser.

För att få en verklig bild av hur aktiemarknaden presterar måste vi även ta med de utdelningar som bolagen betalar, som står för en betydande del av avkastningen bland bolagen i OMXS30.

Som ett resultat avspeglar OMXS30 GI både pris- och utdelningstillväxt i företagen.

Om du väljer att investera i Avanza Zero, en indexfond utan förvaltningskostnader och automatisk återinvestering av utdelning, kan du förvänta dig att få en avkastning som liknar OMXS30 GI.

S&P500 och Dow Jones är två mer välkända index.

Senaste inläggen